Nasza Spiżarnia

Specjały znad Obry

Nazwa grupy operacyjnej – „Specjały znad Obry”

Nr zawartej umowy na podstawie której jest realizowana operacja KŁD: 00005.DDD.6509.10032.2021.04 – Operacja polega na prowadzeniu wspólnej sprzedaży produktów i przetworów (produkcja rolna) z wykorzystaniem sklepu internetowego i stacjonarnego – planowany całkowity koszt realizacji operacji wynosi 394918,14 zł

Źródło dofinansowania zadania: Operacja będzie finansowana z pomocy w ramach Działania 16 Współpraca TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW – 325 000 zł

Miejsce realizacji operacji:

Jasieniec 50, 66-320 Trzciel

Jasieniec 19, 66-320 Trzciel

Jasieniec 33, 66-320 Trzciel

Sierczynek (brak adresu) – plantacja borówek 66-320 Trzciel

Opis operacji, opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz oczekiwane rezultaty:

Operacja będzie polegała na prowadzeniu wspólnej sprzedaży produktów i przetworów (produkcja rolna) z wykorzystaniem sklepu stacjonarnego, sklepu internetowego z wersją responsywną na telefon oraz sprzedaży bezpośredniej na straganach, ryneczkach. Sprzedaż będzie realizowana pod wspólnym logo grupy producentów pn. „Specjały znad Obry”, którą tworzy 5 rolników zajmujących się wytwarzaniem wysokiej jakości produktów. Posiadane doświadczenie zbierane na przestrzeni lat zaowocowało chęcią współpracy w zakresie ciągłego podnoszenia jakości produktów i poszerzenia rynków zbytu. Członków grupy operacyjnej połączyła idea wspólnej sprzedaży bezpośredniej w ramach krótkiego łańcucha dostaw oraz podniesienie konkurencyjności wspólnej oferty.

Celem operacji realizowanej przez grupę operacyjną jest skrócenie łańcucha dostaw poprzez wyeliminowanie pośredników w efekcie poszerzenie rynku zbytów i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Jednym z celów będzie również opracowanie 3 modeli sprzedaży bezpośredniej polegających na: 1. Dostawy bezpośrednie do klienta; 2. Sprzedaż internetowa; 3. Sprzedaż w sklepie stacjonarnym.

Ww. modele sprzedaży spowodują skrócenie czasu realizacji dostaw, podniesienie jakości oferowanych produktów oraz zwiększenie jakości obsługi konsumenta, co zaowocuje podniesieniem dochodów gospodarstw zaangażowanych w projekt.

Produkty oferowane do sprzedaży:

  • Przetwory z dyni

  • Suszone i wędzone śliwki

  • Powidła ze śliwek

  • Soczewica

  • Przetwory z warzyw (ogórki, buraki, cukinie)

  • Borówki.

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji:

Korzyści: wspólny sklep internetowy który wprowadzi udogodnienia w postaci zamawiania online asortymentu oferowanych produktów w ramach krótkiego łańcucha sprzedaży oraz dokonywania opłaty przez bankowość internetową w dowolnym miejscu i czasie; wspólne logo – Jednym z celów niniejszego projektu jest budowa wspólnej marki. Aby to osiągnąć Grupa planuje stworzenie wspólnego Logo, którym oznaczone będą produkty oferowane przez Grupę. Logo pozwoli na wyróżnienie produktów spośród innych oferowanych  w regionie województwa lubuskiego. Logo będzie umieszczane na każdej etykiecie produktowej, materiałach reklamowych, na stronie internetowej oraz sklepie internetowym, wizytówkach oraz ulotkach; etykietach, które będą również jedną z form informacji o produkcie oraz promocji i przyczynią się do rozpoznawalności produktów Konsorcjum.

Projekt dofinansowane ze środków EFRROW: 206797,50z zł oraz z krajowych środków publicznych: 118202,50 zł