Projekty EU

Nazwa grupy operacyjnej – „Specjały znad Obry”

Nr zawartej umowy na podstawie której jest realizowana operacja KŁD: 00005.DDD.6509.10032.2021.04 – Operacja polega na prowadzeniu wspólnej sprzedaży produktów i przetworów (produkcja rolna) z wykorzystaniem sklepu internetowego i stacjonarnego – planowany całkowity koszt realizacji operacji wynosi 394918,14 zł

Źródło dofinansowania zadania: Operacja będzie finansowana z pomocy w ramach Działania 16 Współpraca TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW – 325 000 zł

Miejsce realizacji operacji:

Jasieniec 50, 66-320 Trzciel

Jasieniec 19, 66-320 Trzciel

Jasieniec 33, 66-320 Trzciel

Sierczynek (brak adresu) – plantacja borówek 66-320 Trzciel

Opis operacji, opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz oczekiwane rezultaty:

Operacja będzie polegała na prowadzeniu wspólnej sprzedaży produktów i przetworów (produkcja rolna) z wykorzystaniem sklepu stacjonarnego, sklepu internetowego z wersją responsywną na telefon oraz sprzedaży bezpośredniej na straganach, ryneczkach. Sprzedaż będzie realizowana pod wspólnym logo grupy producentów pn. „Specjały znad Obry”, którą tworzy 5 rolników zajmujących się wytwarzaniem wysokiej jakości produktów. Posiadane doświadczenie zbierane na przestrzeni lat zaowocowało chęcią współpracy w zakresie ciągłego podnoszenia jakości produktów i poszerzenia rynków zbytu. Członków grupy operacyjnej połączyła idea wspólnej sprzedaży bezpośredniej w ramach krótkiego łańcucha dostaw oraz podniesienie konkurencyjności wspólnej oferty.

Celem operacji realizowanej przez grupę operacyjną jest skrócenie łańcucha dostaw poprzez wyeliminowanie pośredników w efekcie poszerzenie rynku zbytów i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Jednym z celów będzie również opracowanie 3 modeli sprzedaży bezpośredniej polegających na: 1. Dostawy bezpośrednie do klienta; 2. Sprzedaż internetowa; 3. Sprzedaż w sklepie stacjonarnym.

Ww. modele sprzedaży spowodują skrócenie czasu realizacji dostaw, podniesienie jakości oferowanych produktów oraz zwiększenie jakości obsługi konsumenta, co zaowocuje podniesieniem dochodów gospodarstw zaangażowanych w projekt.

Produkty oferowane do sprzedaży:

  • Przetwory z dyni

  • Suszone i wędzone śliwki

  • Powidła ze śliwek

  • Soczewica

  • Przetwory z warzyw (ogórki, buraki, cukinie)

  • Borówki.

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji:

Korzyści: wspólny sklep internetowy który wprowadzi udogodnienia w postaci zamawiania online asortymentu oferowanych produktów w ramach krótkiego łańcucha sprzedaży oraz dokonywania opłaty przez bankowość internetową w dowolnym miejscu i czasie; wspólne logo – Jednym z celów niniejszego projektu jest budowa wspólnej marki. Aby to osiągnąć Grupa planuje stworzenie wspólnego Logo, którym oznaczone będą produkty oferowane przez Grupę. Logo pozwoli na wyróżnienie produktów spośród innych oferowanych  w regionie województwa lubuskiego. Logo będzie umieszczane na każdej etykiecie produktowej, materiałach reklamowych, na stronie internetowej oraz sklepie internetowym, wizytówkach oraz ulotkach; etykietach, które będą również jedną z form informacji o produkcie oraz promocji i przyczynią się do rozpoznawalności produktów Konsorcjum.

Projekt dofinansowany ze środków EFRROW: 206797,50z zł oraz z krajowych środków publicznych: 118202,50 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Szczegóły projektu

Specjały znad Obry

Tytuł projektu

Opracowanie wspólnej sprzedaży produktów i przetworów owocowo-warzywnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw

Rodzaj projektu

Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności
Kategoria
Krótkie łańcuchy dostaw żywności i rynki lokalne
Województwo
lubuskie
Główna lokalizacja projektu
PL431 Gorzowski
Okres realizacji projektu od
18-10-2021 do 31-12-2022
Całkowity budżet projektu
382 100,65
Źródła finansowania projektu
Operacja finansowana z pomocy w ramach Działania 16 Współpraca TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW (325 000 zł) oraz ze środków własnych (69918,14 zł).
Adres strony internetowej
www.naszaspizarnia.pl
Opis projektu

Sprawozdanie z realizacji operacji
Operacja realizowana przez grupę operacyjną Konsorcjum Specjały znad Obry spowodowało skrócenie łańcucha dostaw poprzez wyeliminowanie pośredników. W ramach operacji opracowano 3 modele sprzedaży bezpośredniej polegających na:
1. Dostawy bezpośrednie do klienta
2. Sprzedaż internetowa
3. Sprzedaż w sklepie stacjonarnym.
W ramach przyznanego dofinansowania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dokonano modernizacji dachu w budynku w którym będzie magazynowana soczewica; rozbudowano budynek mieszkalny o kuchnię (wraz z umeblowaniem), w której będą wytwarzane przetwory z warzyw i owoców; zakupiono samochód osobowy (wraz z ubezpieczeniem OC i AC) wykorzystywany do transportu osób i produktów do miejsc sprzedaży oraz do prowadzenia bieżących spraw konsorcjum; uruchomiono stronę internetową wraz ze sklepem internetowym; zakupiono i zamontowano chłodnię do przechowywania borówek; zakupiono patelnię do wytwarzania produktów ze śliwek; wykonano wędzarnię oraz suszarnię z piecem kuchennym; zakupiono regały (wyposażenie sklepu stacjonarnego). Ponadto poniesiono koszty dot. wydatków bieżących, takich jak: obsługa księgowo-finansowa oraz koordynowanie projektu; administrowanie i pozycjonowanie sklepu internetowego; obsługa marketingowa; kompleksowe wdrożenie systemu ochrony danych osobowych (RODO)”projektu.

Operacja polega na prowadzeniu wspólnej sprzedaży produktów i przetworów (produkcja rolna) z wykorzystaniem sklepu stacjonarnego, sklepu internetowego z wersją responsywną na telefon oraz sprzedaży bezpośredniej na straganach, ryneczkach. Sprzedaż będzie realizowana pod wspólnym logo grupy producentów pn. „Specjały z nad Obry”, którą tworzy 5 rolników zajmujących się wytwarzaniem wysokiej jakości produktów. Posiadane doświadczenie zbierane na przestrzeni lat zaowocowało chęcią współpracy w zakresie ciągłego podnoszenia jakości produktów i poszerzenia rynków zbytu. Członków grupy operacyjnej połączyła idea wspólnej sprzedaży bezpośredniej w ramach krótkiego łańcucha dostaw oraz podniesienie konkurencyjności wspólnej oferty. Celem operacji realizowanej przez grupę operacyjną jest skrócenie łańcucha dostaw poprzez wyeliminowanie pośredników w efekcie poszerzenie rynku zbytów i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Jednym z celów będzie również opracowanie 3 modeli sprzedaży bezpośredniej polegających na: 1. Dostawy bezpośrednie do klienta; 2. Sprzedaż internetowa; 3. Sprzedaż w sklepie stacjonarnym. Ww. modele sprzedaży spowodują skrócenie czasu realizacji dostaw, podniesienie jakości oferowanych produktów oraz zwiększenie jakości obsługi konsumenta, co zaowocuje podniesieniem dochodów gospodarstw zaangażowanych w projekt.

Główne korzyści z realizacji projektu
Korzyści: wspólny sklep internetowy, który wprowadzi udogodnienia w postaci zamawiania online asortymentu oferowanych produktów w ramach krótkiego łańcucha sprzedaży oraz dokonywania opłaty przez bankowość internetową w dowolnym miejscu i czasie; wspólne logo – jednym z celów niniejszego projektu jest budowa wspólnej marki. Aby to osiągnąć Grupa planuje stworzenie wspólnego Logo, którym oznaczone będą produkty oferowane przez Grupę. Logo pozwoli na wyróżnienie produktów spośród innych oferowanych w regionie województwa lubuskiego. Logo będzie umieszczane na każdej etykiecie produktowej, materiałach reklamowych, na stronie internetowej oraz sklepie internetowym, wizytówkach oraz ulotkach; etykietach, które będą również jedną z form informacji o produkcie oraz promocji i przyczynią się do rozpoznawalności produktów Konsorcjum.
Osiągniete rezultaty/korzyści
Operacja realizowana przez grupę operacyjną Konsorcjum Specjały znad Obry spowodowała skrócenie łańcucha dostaw poprzez wyeliminowanie pośredników. W ramach operacji opracowano 3 modele sprzedaży bezpośredniej polegających na: 1. Dostawy bezpośrednie do klienta; 2. Sprzedaż internetowa; 3. Sprzedaż w sklepie stacjonarnym. W ramach przyznanego dofinansowania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dokonano modernizacji dachu w budynku w którym będzie magazynowana soczewica; rozbudowano budynek mieszkalny o kuchnię (wraz z umeblowaniem), w której będą wytwarzane przetwory z warzyw i owoców; zakupiono samochód osobowy (wraz z ubezpieczeniem OC i AC) wykorzystywany do transportu osób i produktów do miejsc sprzedaży oraz do prowadzenia bieżących spraw konsorcjum; uruchomiono stronę internetową wraz ze sklepem internetowym; zakupiono i zamontowano chłodnię do przechowywania borówek; zakupiono patelnię do wytwarzania produktów ze śliwek; wykonano wędzarnię oraz suszarnię z piecem kuchennym; zakupiono regały (wyposażenie sklepu stacjonarnego). Ponadto poniesiono koszty dot. wydatków bieżących, takich jak: obsługa księgowo-finansowa oraz koordynowanie projektu; administrowanie i pozycjonowanie sklepu internetowego; obsługa marketingowa; kompleksowe wdrożenie systemu ochrony danych osobowych (RODO)”projektu. Docelowo grupa wyeliminuje pośredników i wprowadzi wspólną sprzedaż, sprawną i szybką realizację zamówień, podniesie jakości oferowanych produktów, zwiększy konkurencyjności podmiotów należących do grupy operacyjnej. Grupa realizuje operacje poprzez nowe modele sprzedaży polegające na: prowadzeniu sklepu internetowego, sklepu stacjonarnego oraz sprzedaży bezpośredniej na straganach i ryneczkach. Modele te umożliwiają dotarcie do klienta z pominięciem pośredników, co przekłada się na jakość produktów oraz ich cenę końcową. Dodatkowo możliwość wykorzystania wspólnego sklepu internetowego oraz sprzedaż w różnych miejscach woj. lubuskiego oraz wielkopolskiego pozwala na dotarcie z własnymi produktami do większego grona nabywców przy niższych kosztach sprzedaży (np. jeden z konsorcjantów dystrybuuje produkty wszystkich konsorcjantów na targu). Zrealizowany zakres rzeczowy umożliwia produkcję w większej skali o wyższej jakości.
Słowa kluczowe
Jakość/przetwórstwo żywności i odżywianie
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi